Bảng xếp hạng YouNet Media Index

YouNet Media Index Award

Theo dõi hiệu quả hoạt động của Brands, hiệu quả của
Campaigns theo từng thời điểm trên mạng xã hội.

Xem chi tiết

Về bảng xếp hạng
YouNet Media Index

Tháng 8/2019, YouNet Media ra mắt hệ thống bảng xếp hạng YouNet Media Index với mục tiêu tạo ra bộ tiêu chuẩn đo lường với góc nhìn hoàn toàn mới trong việc đánh giá và xếp hạng mức độ hoạt động hiệu quả của Brands, Campaigns, Influencers trên Social Media. YouNet Media Index gồm ba bảng xếp hạng.

Phương pháp xếp hạng

Xếp hạng theo tháng và theo ngành hàng với các vị trí đang dẫn đầu xu thế và hiệu suất hoạt động tổng thể trên mạng xã hội của gần 40 Thương hiệu.

Đo lường so sánh hiệu quả truyền thông của các Thương hiệu theo các chỉ số: Brand Mention Score, Sentiment Index, Buzz Score và Audience Scale Score.

Các Thương hiệu xuất hiện trong bảng xếp hạng đều phải thỏa tiêu chí đạt chỉ số Sentiment dương. Số liệu trong BXH được thống kê từ công cụ SocialHeat của YouNet Media.

Learn more
Brand Mention Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu).

Sentiment Index

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu).

Total Buzz Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu).

Audience Scale Score

Mức độ liên quan đến Thương hiệu trong các cuộc thảo luận (dựa trên lượng thảo luận có nhắc đến tên Thương hiệu)